cennik

Procedura postępowania i cennik

Share

QUANTEC

Praca z człowiekiem: podstawową zasadą jest wola Podmiotu. Każdy Człowiek ma wolną wolę, dlatego musi się zgodzić na terapię. Zasada ta dotyczy każdego przytomnego i świadomego dorosłego, oraz dziecka, które ma więcej niż 4 lata. W wypadku stanu nieświadomości i dziecka poniżej czwartego roku życia, decyzję o skanie i ewentualnej terapii może podjąć osoba odpowiedzialna- rodzic, lub opiekun. Nie pracuję z osobami, które nie wyraziły zgody na terapię Quantec`kiem, lub- co gorsza- nie są świadome, że ktoś działa poza ich wolą „na ich rzecz”.
Nie zgadzam się również na pracę z intencjami negatywnymi.
Proszę także, żeby nikogo nie namawiać na terapię u mnie- każdy Byt sam dokonuje wyboru swojej własnej drogi, terapii i terapeuty- i ja odnoszę się do tej zasady z pełnym respektem.  Potrzebujemy wolnej, niezależnej decyzji, aby współpraca była efektywna i piękna. Proszę więc uważnie słuchać swojej własnej Duszy w kwestii każdego wyboru.

Zaczynamy od skanu / analizy. Do skanu człowieka potrzebne będą następujące dane: cyfrowe zdjęcie podmiotu terapii na „martwym tle” (bez roślin, zwierząt i innych ludzi w kadrze- proszę go nie obrabiać graficznie w żaden sposób- oczywiście, może być zrobione smartfonem, tabletem, lub jakimkolwiek aparatem cyfrowym- uprzejmie proszę także unikać urządzeń emitujących wysokie pole elektromagnetyczne- jak lodówki, telewizory- w tle,; proszę także, żeby nie było to zdjęcie z lustra), data urodzenia, oraz imię i nazwisko w pełnym brzmieniu.  Poproszę o nie via e-mail:  kwanty@kwanty.pl  .
Po skanie nastąpi długa rozmowa o tym, co zawiera analiza- a także o życzeniach, preferencjach i tym, co w istocie jest do skorygowania. Podczas tejże rozmowy omówimy zakres i ilość terapii tematycznych, wymienimy wszystkie inne, konieczne informacje i poczynimy wszystkie niezbędne ustalenia. W ślad za nią pojawią się terapie, które zostaną stworzone indywidualnie.

Wszystkie ceny, które wymieniam poniżej są uwarunkowane czasem, który poświęcam na pracę dla Podopiecznego w danym zakresie- faktycznie więc są opłatami za mój czas i uwagę, którą poświęcam dla podmiotowej Osoby prowadząc terapię Quantec`kiem, lub jakiklwiek inny rodzaj terapii kwantowej.
Koszt skanu człowieka wynosi 300 PLN (72 EUR), z kolei programy są rozliczane comiesięcznie- aktualnie cena jednej terapii wynosi 80 PLN (20 EUR) miesięcznie.
Rozliczyć się ze mną można przelewem na konto bankowe, przekazem pocztowym, lub za pomocą PayPal`a (ceny wtedy będą wyższe o 5%- ze względu na koszt prowizji PayPal- odpowiednio- 315 PLN / 76 EUR za skan- i 85 PLN / 21 EUR za 1 terapię miesięcznie).
Jeśli ilość terapii konkretnego Podopiecznego będzie większa niż 10- można oczekiwać rabatu (ustalimy go indywidualnie). Ta sama zasada dotyczy terapii rodzinnych (członkowie Państwa Rodzin i Bliscy, którzy za Państwa sprawą trafią pod moją opiekę mogą oczekiwać rabatów cenowych za ich programy)- a także poleceń (jeśli za Państwa sprawą trafią pod moją opiekę następne Osoby- także mają Państwo szansę na specjalny rabat, który ustalimy indywidualnie).

Ponieważ zdarzają się przypadki, które wymagają więcej szczególnej uwagi i SKONCENTROWANEJ pracy Quantec`a- (stany nagłe, terminalne, bardzo ciężkie dysfunkcje,  palące sprawy życiowe) – istnieje możliwość objęcia ich specjalną PROCEDURĄ WYSOKIEJ UWAGI Quantec`a. Takie sytuacje będą traktowane PRIORYTETOWO, interwencje mogą być podejmowane w trybie nagłym, BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE, TAKŻE W DNI WOLNE OD PRACY I ŚWIĘTA. Ich cena będzie ustalana osobno- bo każda sytuacja jest unikatowa. O potrzebie zastosowania takiego trybu proszę mnie uprzejmie powiadomić mailowo- podając zwrotny numer telefonu- lub telefonicznie- wysyłając sms na numer
+48 573946669

Praca ze zwierzętami: Do skanu zwierzęcia potrzebne będą następujące dane: cyfrowe zdjęcie podmiotu terapii na „martwym tle” (bez roślin, innych zwierząt i ludzi w kadrze- proszę go nie obrabiać graficznie w żaden sposób- oczywiście, może być zrobione smartfonem, tabletem, lub jakimkolwiek aparatem cyfrowym), data urodzenia (jeśli ją znamy- a jeśli nie- np. w wypadku przygarniętych, bezdomnych zwierząt- poradzę sobie bez niej), oraz imię i nazwisko właściciela, lub osoby odpowiedzialnej za los danego zwierzaka- w pełnym brzmieniu. Potem długa rozmowa z właścicielem o tym, co zawiera analiza- czyli o tym, co mamy do zrobienia. W ślad za nią pojawi się jedna, indywidualna, zwierzaczkowa terapia.
Koszt skanu zwierzęcia wynosi 250 PLN (60 EUR), z kolei terapia / program jest rozliczana comiesięcznie- aktualnie cena miesięczna terapii zwierzęcej wynosi 120 PLN  (28 EUR) w pierwszym miesiącu- 100 PLN (24 EUR) w kolejnych miesiącach trwania terapii.

Pracuję także z nieruchomościami, cennymi przedmiotami (jak antyki, obrazy, samochody), plantacjami, zbiornikami wodnymi, gospodarstwami rolnymi, hotelami, klubami sportowymi, klubami SPA.  Także z firmami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami– ceny i zasady takiej współpracy są każdorazowo ustalane indywidualnie- zależnie od zakresu spraw, które należy objąć uwagą Quantec`a.

W razie pytań- poproszę o mail z polskim numerem telefonu- lub WhatsApp / Skype- jeśli to numer zagraniczny- zadzwonię, porozmawiamy, wszystko stanie się jasne.


SESJE KWANTOWE

Zakres sesji, jej zawartość i czas trwania jest sprawą indywidualną i będzie omówiony każdorazowo przed jej rozpoczęciem. Indywidualna, godzinna sesja kwantowa ze mną kosztuje 500 PLN (120 EUR).


SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia różnego rodzaju- można nauczyć się u mnie różnych technik kwantowych (za sprawą których można uzdrawiać, modelować własną rzeczywistość, dokonywać transformacji osobistej i globalnej, zmienić okoliczności własnego funkcjonowania, pozbyć się niedobrych wzorców, lub ograniczeń- lecz nie tylko), lub pracy z Quantec`kiem.
Oferuję spotkania indywidualne i grupowe. Godzina szkolenia indywidualnego kosztuje 500 PLN (120 EUR).
Kwestia kosztów szkoleń grupowych jest ustalana indywidualnie (proszę o kontakt osobisty).


INDYWIDUALNA PRACA ZE MNĄ

Jeśli chciałbyś mieć ze mną zajęcia indywidualne– formatujące, transformujące, dotyczące paradygmatu kwantowego, duchowości, coachingu osobistego, szkolenia z zakresu technik kwantowych, QUANTEC`a, pracy z dźwiękiem – lub też lekcje śpiewu,  impostacji, czy też operowania głosem- napisz do mnie mail   na adres kwanty@kwanty.pl  Godzina mojej uwagi skoncentrowanej wyłącznie na Tobie to koszt 500 PLN (120 EUR) .

Zależnie od rodzaju aktywności, zajęcia mogą się odbywać przez internet, lub osobiście. Wszystkie ustalenia poczynimy mailowo.

Share

QUANTEC, medycyna kwantowa, medycyna informacyjna, sesje kwantowe, medycyna ortomolekularna, modelowanie rzeczywistości, coaching duchowy, uzdrawianie, transformacja kwantowa