Procedura postępowania i cennik

Share

QUANTEC

Praca z człowiekiem: podstawową zasadą jest wola Podmiotu. Każdy Człowiek ma wolną wolę, dlatego musi się zgodzić na terapię. Zasada ta dotyczy każdego przytomnego i świadomego dorosłego, oraz dziecka, które ma więcej niż 4 lata. W wypadku stanu nieświadomości i dziecka poniżej czwartego roku życia, decyzję o skanie i ewentualnej terapii może podjąć osoba odpowiedzialna- rodzic, lub opiekun. Nie pracuję z osobami, które nie wyraziły zgody na terapię Quantec`kiem, lub- co gorsza- nie są świadome, że ktoś działa poza ich wolą „na ich rzecz”.
Nie zgadzam się również na pracę z intencjami negatywnymi.

Zaczynamy od skanu / analizy. Do skanu człowieka potrzebne będą następujące dane: cyfrowe zdjęcie podmiotu terapii na „martwym tle” (bez roślin, zwierząt i innych ludzi w kadrze- proszę go nie obrabiać graficznie w żaden sposób- oczywiście, może być zrobione smartfonem, tabletem, lub jakimkolwiek aparatem cyfrowym), data urodzenia, oraz imię i nazwisko w pełnym brzmieniu.  Poproszę o nie via
e-mail:  kwanty@kwanty.pl  Po skanie nastąpi długa rozmowa o tym, co zawiera analiza- a także o życzeniach, preferencjach i tym, co w istocie jest do skorygowania / zrobienia. Podczas tejże rozmowy omówimy zakres i ilość terapii tematycznych, wymienimy wszystkie inne, konieczne informacje i poczynimy wszystkie niezbędne ustalenia. W ślad za nią pojawią się terapie, które zostaną stworzone indywidualnie.
Koszt skanu człowieka wynosi 300 PLN (72 EUR), z kolei terapie / programy są rozliczane comiesięcznie- aktualnie cena jednej terapii wynosi 80 PLN (20 EUR).
Jeśli ilość terapii konkretnego Podopiecznego będzie większa niż 10- można oczekiwać rabatu (ustalimy go indywidualnie). Ta sama zasada dotyczy terapii rodzinnych (członkowie Państwa Rodzin i Bliscy, którzy za Państwa sprawą trafią pod moją opiekę mogą oczekiwać rabatów cenowych za ich programy)- a także poleceń (jeśli za Państwa sprawą trafią pod moją opiekę następne Osoby- także mają Państwo szansę na specjalny rabat, który ustalimy indywidualnie).

Ponieważ zdarzają się przypadki, które wymagają więcej szczególnej uwagi i SKONCENTROWANEJ pracy Quantec`a- (stany nagłe, terminalne, bardzo ciężkie dysfunkcje,  palące sprawy życiowe) – istnieje możliwość objęcia ich specjalną PROCEDURĄ WYSOKIEJ UWAGI Quantec`a. Takie sytuacje będą traktowane PRIORYTETOWO, interwencje mogą być podejmowane w trybie nagłym, BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE, TAKŻE W DNI WOLNE OD PRACY I ŚWIĘTA. Ich cena będzie ustalana osobno- bo każda sytuacja jest unikatowa. O potrzebie zastosowania takiego trybu proszę mnie uprzejmie powiadomić mailowo- podając zwrotny numer telefonu- lub telefonicznie- wysyłając sms na numer
+48 573946669

Praca ze zwierzętami: Do skanu zwierzęcia potrzebne będą następujące dane: cyfrowe zdjęcie podmiotu terapii na „martwym tle” (bez roślin, innych zwierząt i ludzi w kadrze- proszę go nie obrabiać graficznie w żaden sposób- oczywiście, może być zrobione smartfonem, tabletem, lub jakimkolwiek aparatem cyfrowym), data urodzenia (jeśli ją znamy- a jeśli nie- np. w wypadku przygarniętych, bezdomnych zwierząt- poradzę sobie bez niej), oraz imię i nazwisko właściciela, lub osoby odpowiedzialnej za los danego zwierzaka- w pełnym brzmieniu. Potem długa rozmowa z właścicielem o tym, co zawiera analiza- czyli o tym, co mamy do zrobienia. W ślad za nią pojawi się jedna, indywidualna, zwierzaczkowa terapia.
Koszt skanu zwierzęcia wynosi 200 PLN (48 EUR), z kolei terapia / program jest rozliczana comiesięcznie- aktualnie cena jednej terapii wynosi 100 PLN  (24 EUR) w pierwszym miesiącu- 80 PLN (20 EUR) w kolejnych miesiącach trwania terapii.

Pracuję także z nieruchomościami, cennymi przedmiotami (jak antyki, obrazy, samochody), plantacjami, zbiornikami wodnymi, gospodarstwami rolnymi, hotelami, klubami sportowymi, klubami SPA.  Także z firmami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami– ceny i zasady takiej współpracy są każdorazowo ustalane indywidualnie- zależnie od zakresu spraw, które należy objąć uwagą Quantec`a.

W razie pytań- poproszę o mail z polskim numerem telefonu- lub WhatsApp / Skype- jeśli to numer zagraniczny- zadzwonię, porozmawiamy, wszystko stanie się jasne.


SESJE KWANTOWE

Zakres sesji, jej zawartość i czas trwania jest sprawą indywidualną i będzie omówiony każdorazowo przed jej rozpoczęciem. Indywidualna sesja kwantowa ze mną kosztuje 200 PLN (48 EUR).


SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia różnego rodzaju- można nauczyć się u mnie różnych technik kwantowych (za sprawą których można uzdrawiać, modelować własną rzeczywistość, dokonywać transformacji osobistej i globalnej, zmienić okoliczności własnego funkcjonowania, pozbyć się niedobrych wzorców, lub ograniczeń- lecz nie tylko), lub pracy z Quantec`kiem.
Oferuję spotkania indywidualne i grupowe. Godzina szkolenia indywidualnego kosztuje 250 PLN (60 EUR).
Kwestia kosztów szkoleń grupowych jest ustalana indywidualnie (proszę o kontakt osobisty).

Share

QUANTEC, medycyna kwantowa, medycyna informacyjna, sesje kwantowe, medycyna ortomolekularna, modelowanie rzeczywistości, coaching duchowy, uzdrawianie, transformacja kwantowa