abrams1-660x375KILKA SŁÓW O RADIONICE

Radionika- dziedzina odkryta przez dra Alberta Abramsa (1863 – 1924)- wypromowana i rozwinięta szybko także w wyniku wysiłków wielu lekarzy i wybitnych osobistości (dr Ruth Drown, George de la Warr, David Tansley i Malcolm Rae).
Jej podstawowym założeniem- jednym z pryncypialnych twierdzeń Abramsa- jest fakt, że wszystko, co istnieje, ma własne niepowtarzalne „podpisy wibracyjne”, które w radionice są reprezentowane przez różne systemy kodów- aktualnie w użyciu jest już ich ogromna liczba. Najczęściej spotykanym systemem są zakresy, które są prostymi numerycznymi deskryptorami. Malcolm Rae wprowadził z kolei system Magneto-Geometryczny, który opisuje podpisy wibracyjne pod względem ich stosunku do kąta pola magnetycznego Ziemi. Inne systemy to: alfanumeryczny, który korzysta z liter, cyfr, kolorów oraz Dynamiczny Eter- system kodowania, który wykorzystuje kształty- ich dokładne rozmiary w precyzyjnych relacjach do siebie.
Kody są stosowane zarówno w badaniach, jak i w leczeniu- i obejmują szeroki zakres (w tym między innymi całą anatomię i fizjologię człowieka): patogeny (jak bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty), wiele form trucizn i toksyn, wiele chorób- ale i czynników, które mogą przeciwdziałać problemom. (Mogą one obejmować np. środki homeopatyczne, środki ochrony roślin, kolory, wzory antidotum na bakterie i wirusy itp.)
Lekarz- radionik może więc skorzystać z wielu możliwych rozwiązań- nie tylko w kwestii znalezienia źródeł problemów pacjenta, ale także najbardziej odpowiednich środków naprawczych- może również wspomagać radioniką terapie nie-radioniczne. Techniki radioniczne są również z powodzeniem stosowane w leczeniu zwierząt i w rolnictwie.
Wiadomo już z badań Jacques`a Benveniste`a czy też Stuarta Hameroffa, że zagadnienie, o którym mowa odnosi się bezpośrednio do modelowania zjawisk kwantowych zachodzących w mikrotubulach cytoszkieletu komórek nerwowych, swoistej infostrady światłowodowej naszego ciała (skąd-inąd znanej jako chińskie kanały dla siły życiowej chi, albo inaczej- meridiany ). Wkrótce świat jaki znamy się zupełnie zmieni z powodu możliwości, jakie już w tej chwili otwiera przed nami radionika.
Urządzenia radioniczne nowej generacji mogą bowiem pracować zdalnie- z pacjentami, którzy mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Urządzenie radioniczne łączy się z polem morficznym danego środka naturalnego i przenosi związane z nim promieniowanie na wskazany obiekt: mogą to być ludzie, zwierzęta lub rośliny. Podstawą radioniki są zjawiska elektromagnetyczne, na które w jakiś sposób wpływa myśl ludzka. Nie znamy tego mechanizmu do końca, ale wiemy, że działa.
Radionika stanowi brakujące, duchowe ogniwo, które dotąd było ignorowane przez materialistyczny punkt widzenia. Diagnostyka i terapia są co najmniej tak samo- jeśli nie o wiele bardziej skuteczne, niż metody akademickiej medycyny, mają za to nad nimi ogromną przewagę drobiazgowości diagnostycznej, oraz nieszkodliwości- a ich potencjał jest olbrzymi- i jak dotąd wciąż nie znamy jego granic.
Operatorem urządzenia nie może być dowolna osoba, gdyż ogromną rolę odgrywa tu czynnik ludzki. Pacjent powinien być w stałym kontakcie z lekarzem/terapeutą- radionikiem, który nigdy nie powinien działać bez zgody pacjenta.
Najnowocześniejszym urządzeniem radionicznym, określanym obecnie mianem „kwantowego wynalazku przyszłości” jest Quantec.

QUANTEC- INSTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACJA I PRZYSZŁOŚĆ NAUKI, MEDYCYNY- WROTA DO DUSZY LUDZKIEJ

pb1Twórca Quantec’a to lekarz, specjalista medycyny niekonwencjonalnej, Peter von Buengner- szef Monachijskiego Centrum Terapii Naturalnych, prowadzący równocześnie badania nad diodą białego szumu, skonstruowaną na uniwersytecie w Princeton- gdzie- nomen-omen- pod koniec swego życia Albert Einstein wykładał fizykę kwantową- i gdzie zostawił swoim kolegom- naukowcom pod rozwagę zjawisko „upiornej nielokalności” (problem bliźniaczych kwantów i przekazywania informacji pomiędzy nimi). Peter von Buengner przez wiele lat pracował z różnymi urządzeniami radionicznymi- więc naturalną konsekwencją jego pracy była chęć zebrania wszystkich doświadczeń i całej nagromadzonej wiedzy w nowym, uwzględniającym najnowocześniejsze zdobycze nauki, typie urządzenia radionicznego, które umożliwiałoby wpływanie na organizmy żywe. Cichym motywem skonstruowania prototypu stała się jednak potrzeba ratowania zdrowia wynalazcy, któremu tradycyjna medycyna nie potrafiła już pomóc. Konstruktor wpadł na pomysł połączenia sił diody z białym szumem i zasad fizyki kwantowej w nowatorskim urządzeniu, które okazało się wielkim sukcesem- wyleczyło własnego twórcę- a w niedługim czasie dostało złoty medal na Targach Urządzeń Innowacyjnych organizowanych na Krymie. Radionika w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami komputerowymi przyniosła zdumiewający rezultat, który przerósł najśmielsze oczekiwania…

quantecQuantec jest czymś więcej, niż „urządzeniem”- jest czystym dowodem na to, iż świadomość żywych organizmów komunikuje się jasno i wprost. Quantec- za sprawą diody z białym szumem- ten głos słyszy, tłumaczy, analizuje i stosuje się do jego zaleceń. Efekty pracy Quantec`a powalają- tam gdzie wszyscy inni specjaliści i technologie poddają partie- on wygrywa. Niektórzy mówią, że „Quantec jest platformą, która pozwala odbić się ludziom od dna ich bezsilności związanej z utratą zdrowia, miłości, kłopotów rodzinnych czy finansowych; jest światłem nadziei, które staje się początkiem drogi ku lepszemu, szczęśliwszemu życiu.”

Dioda z białym szumem jest sercem Quantec`a- istota jej pracy jest do dziś nie do końca rozszyfrowaną tajemnicą- jednak efekty mówią jednoznacznie, że to zupełnie niezwykłe, fantastyczne zjawisko. Logika diody- „biały szum”- to jeden z rodzajów szumu akustycznego. Każdy z nas doświadczył zjawiska, potocznie nazywanego przez nas „śnieżeniem” telewizora- w chwili zakończenia programu, ale częściej, gdy z jakiś nieznanych nam przyczyn nie odbieramy sygnału płynącego z anteny. Podobnie przedstawia się sprawa z radioodbiornikami: w trakcie poszukiwania interesującej nas stacji nadawczej słyszymy szum, który niekiedy przybiera wyższe lub niższe tony. Szum diody Quantec`a można zatem utożsamiać z szumem odbiornika radiowego nastrojonego pomiędzy dwiema stacjami nadawczymi. W momencie, gdy szum nawiąże kontakt ze świadomością- ulega zmianom, które są następnie analizowane przez komputer.
Dioda jest więc w istocie interfejsem między świadomością a komputerem- i od wielu lat jest przedmiotem badań wybitnych europejskich naukowców. Eksperymenty przeprowadzone zarówno na ludziach jak i na zwierzętach dowodzą jednoznacznie, że diody z białym szumem mogą stanowić swego rodzaju łącze między różnymi stanami świadomości a komputerem. Ostatnim, równie ważnym ogniwem łańcucha jest osoba terapeuty.  Należy tu szczególnie podkreślić jego niebagatelną rolę, stanowi on bowiem główne ogniwo pośrednie pomiędzy urządzeniem, a świadomością pacjenta- to właśnie on wsłuchuje się uważnie i selektywnie w język analizy urządzenia, a potem pisze programy terapeutyczne w oparciu o logikę diody z białym szumem. Od osobistej wrażliwości, wnikliwości i percepcji terapeuty zależy wiele- powinien bowiem mieć nie tylko wiedzę- ale także ponadstandardową empatię i odważnie otwartą intuicję. Nie każdy rozumie język świadomości i nie każdy potrafi go choćby usłyszeć. Nie każdy wreszcie potrafi ułożyć komplementarne terapie, które skutecznie wyleczą ciało, duszę i serce, przyczynią się do poprawy warunków życiowych, bytowych, poczucia spełnienia, czy osobistego odczuwania własnego komfortu.

JAK „TO” DZIAŁA?

Jak konkretnie odbywa się owa instrumentalna biokomunikacja, którą nawiązuje z organizmami żywymi Quantec? Fundamentem, na którym oparto koncepcję Quantec`a jest kwantowy stan splątania- zjawiska zachodzącego za sprawą bliźniaczych kwantów- konstruktów naszych pól elektromagnetycznych- fotonów, które są nośnikami informacji, takich jak myśli, czy emocje. W fizyce kwantowej obiekt i jego obraz na zdjęciu są ze sobą powiązane (właśnie za sprawą fotonów bliźniaczych- bliźniaczych cząstek a równocześnie fal światła). Oddziałując na zdjęcie- działamy zarazem na „podmiot” (tj. na foton ze zdjęcia powiązany z fotonem żywego obiektu, przy czym odległość nie odgrywa roli, bo w przestrzeni kwantowej odległość wszak nie istnieje). Podczas robienia zdjęcia, fotony zapisują informacje rzeczywistego obiektu i tworzą jego komplementarne odzwierciedlenie zawierające je wszystkie. W ten sposób na zdjęciu, oprócz informacji o wyglądzie, są także kompletne dane o całym organizmie, o wszystkich jego niewidocznych elementach- jak choroby, dysfunkcje, psychosomatyka, obciążenia, otoczenie i osobista aura. Każde zdjęcie wprowadzone do systemu Quantec`a, nawet to z dzieciństwa (sic!), opowie więc także o aktualnych obciążeniach jakie posiada żywy obiekt (za sprawą bliźniaczych fotonów, które są w stałej komunikacji z obiektem rzeczywistym- wraz ze zmianą jednego z nich zmiana zachodzi również w jego „bracie bliźniaku”).
Quantec, za sprawą diody z białym szumem nadaje dla podmiotu specjalne, napisane przez terapeutę w oparciu o wytyczne urządzenia, terapie informacyjne, korygujące biosystem, osobiste pole, czy wszelkie parametry, odnośnie których oczekujemy zmiany. Mądrze przeczytana analiza Quantec`a i dobrze napisane terapie mają ogromną moc- a działają na limitowanym wyłącznie wyobraźnią podmiotu kwantowym poziomie- sprawcza siła intencji świadomości za sprawą wsparcia skutecznością Quantec`a i  mądrością terapeuty wiele może.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ QUANTEC`A JEST PRAKTYCZNIE NIEOGRANICZONY

Przy pomocy tego fascynującego urządzenia możemy nie tylko leczyć ludzi- Quantec działa w wielu rozmaitych dziedzinach- na życzenie odciska swoje piętno w każdym przejawie rzeczywistości, gdzie mamy do czynienia z biosystemami.
Poniższa lista obejmuje tylko niektóre aspekty modelowania rzeczywistości, które możemy zlecić Quantec`owi:

*Uzdrawianie, leczenie (także w przypadkach, w których alopatia już dawno opuściła ręce),
*Psychosomatyka,
*Biznes, firmy, doradztwo gospodarcze,
*Współpraca przy przedsięwzięciach,
*Energetyzowanie i harmonizacja ekosystemów i organizmów,
*Zwierzęta (behawior, weterynaria, sport),
*Coaching, także duchowy,
*Ochrona środowiska,
*Oczyszczanie zbiorników wodnych,
*Uzdatnianie wody,
*SPA i wellness, hotele,
*Rolnictwo, uprawy, hodowle, szkółki,
*Uprawa winorośli, kwiatów, warzyw, owoców,
*Feng Shui,
*Biologia budownictwa,
*Redukcja elektrosmogu,
*Uzdrawianie miejsca do spania i osobistej przestrzeni,
*Praca nad związkami, poprawą relacji,
*Modelowanie rzeczywistości,
*Sport wyczynowy, poprawa wydolności, poprawa parametrów osiągnięć
*I wiele, wiele innych możliwości, których zakres wyznacza tylko wyobraźnia.

Share