Pracujemy w Polu Informacyjnym– zatem nie trzeba do mnie przyjeżdżać osobiście. Praca odbywa się przez internet (bezpośrednie połączenie na mój pulpit), telefon, Signal, Telegram.
Wszystko, co dla Ciebie będę robić, jest odzwierciedlone w czasie- moje honorarium to rekompensata czasu, który Tobie poświęcę- niezależnie od techniki, lub urządzenia, którego użyję.
Cena 1 godziny mojego czasu wynosi 700zł. Możemy wtedy pracować z urządzeniem, bez, z technikami, lub po prostu rozmawiając- użyjemy narzędzi, które będą adekwatne i przydatne.

 

W sprawie ORME najwyższej jakości- proszę pisać przez formularz kontaktowy.

TimeWaver, Quantec, Coaching Duchowy, Medycyna Informacyjna, Modelowanie Rzeczywistości.


TIMEWAVER

W związku z regulacjami prawnymi o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych- zaczynamy od oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych– można się z nimi zapoznać pod adresem https://kwanty.pl/rodo/

Proszę w e-mailu napisać : „Zapoznałem/ zapoznałam się z regułami prowadzenia terapii w firmie KWANTY.PL, oraz z warunkami przetwarzania moich danych dla celów terapii kwantowej i wyrażam na nie zgodę. Pana/Pani Imię i Nazwisko.”

Do pracy z TimeWaverem potrzebne będą następujące dane (proszę je wysłać na mail kwanty@kwanty.pl ):
1. Data i miejsce urodzenia (najdokładniej, jak można)
2. Pełne imię i nazwisko, ksywka / nick
3. Adres zamieszkania (nie zameldowania, tylko przebywania).
4. Miejsce, stanowisko i adres zatrudnienia. Jeśli to filia jakiejś firmy, proszę dołączyć odpowiedni komentarz.
5. Zdjęcie cyfrowe pełnej sylwetki na martwym tle, nie w lustrze, bez filtrów, obróbki graficznej, w oryginalnym formacie. (Bez roślin, zwierząt i innych ludzi w kadrze- może być zrobione smartfonem, tabletem, lub jakimkolwiek aparatem cyfrowym. Uprzejmie proszę bliskości unikać urządzeń emitujących wysokie pole elektromagnetyczne- jak lodówki, telewizory- w tle,; proszę także, żeby nie było to zdjęcie z lustra).
6. Numer telefonu do kontaktu w czasie sesji

Po otrzymaniu powyższych danych, podam w mailu formalia do przelewu honorarium za pierwszą sesję z TimeWaverem. Po jego otrzymaniu zaproponuję pierwszy wolny termin w moim kalendarzu.

W przypadku przedsięwzięć, firm, nieruchomości, inwestycji itp. o potrzebnych danych poinformuję w osobnej korespondencji/rozmowie.

Praca z człowiekiem: podstawową zasadą jest wola Podmiotu. Każdy człowiek ma wolną wolę, dlatego musi się zgodzić na terapię. W wypadku stanu nieświadomości i dziecka poniżej 4 roku życia, decyzję o ewentualnej terapii może podjąć osoba odpowiedzialna- rodzic, lub opiekun.
Nie pracuję z osobami, które nie wyraziły zgody na terapię TimeWaverem, lub- co gorsza- nie są świadome, że ktoś działa poza ich wolą „na ich rzecz”.
Nie zgadzam się również na pracę z intencjami negatywnymi.
Proszę także, żeby nikogo nie namawiać na terapię u mnie- każdy Byt sam dokonuje wyboru swojej własnej drogi, terapii i terapeuty- i ja odnoszę się do tej zasady z pełnym respektem.  Potrzebujemy wolnej, niezależnej decyzji, aby współpraca była efektywna i piękna. Proszę więc uważnie słuchać swojej własnej Duszy w kwestii każdego wyboru.
Praca z relacjami powinna także uwzględniać wolę i energetykę połączeń, chociaż można je korygować także z perspektywy energetyki podmiotu terapii (wtedy nie czytam energii biopola innych, obecnych w ustawieniu osób).

Wszystkie dane zostaną wprowadzone i przetworzone podczas indywidualnej sesji, której termin ustalimy wspólnie, podczas której będziemy pracować nad wszystkimi istotnymi aspektami pola informacyjnego. Dokonamy wówczas także wszystkich koniecznych analiz i zapisów, zostaną także nadane odpowiednie porcje optymalizujących wibracji w polu informacyjnym.  Ten czas będzie poświęcony wyłącznie Tobie.
W ślad za pierwszą sesją pojawią się terapie, które zostaną stworzone indywidualnie, będą dla Ciebie nadawane przez 30 dni (gratis) lub zapisane na nośniku, który będziesz mógł wykorzystać w pracy osobistej- jeśli taka będzie Twoja wola (kryształy, biżuteria, woda).

Oczywiście, będziemy wtedy mogli rozpocząć pracę nad każdym tematem, który okaże się dla Ciebie istotny.  Twoje zdrowie, praca, związek, finanse, biznes, inwestycje, rozwój osobisty, kariera, lub co tylko podyktuje Twoja Dusza.

Wszystkie ceny, które wymieniam poniżej są uwarunkowane czasem, który poświęcam na pracę dla Podopiecznego w danym zakresie- faktycznie więc są opłatami za mój czas i uwagę, którą poświęcam dla podmiotowej Osoby prowadząc terapię.

Koszt pierwszej indywidualnej sesji z TimeWaverem (jesteśmy wtedy tylko Ty i ja,  wystarczy telefon, Telegram, Signal, lub połączenie przez moją aplikację, za sprawą której możesz obserwować pulpit mojego urządzenia), która często okazuje się wystarczająca dla niektórych aspektów, wynosi 700PLN (152 EUR), w tę cenę wliczone są wszystkie listy optymalizacyjne i ich nadawanie przez 30 dni- LUB umieszczenie korygującej wibracji na wybranym przez Ciebie nośniku (kryształ, wisiorek, woda, pierścionek, otoczak, amulet, co tylko chcesz).

Czas oczekiwania na pierwszą sesję jest uzależniony od aktualnej sytuacji – pracuję według kolejności płatności.
Terminy następnych sesji z TimeWaverem, zostaną ustalone po zakończeniu pierwszej sesji, zależnie od tematów i oczekiwań Podopiecznego.

KOSZT SESJI EKSPRESOWEJ- tylko W NAGŁYCH PRZYPADKACH WYMAGAJĄCYCH EKSPRESOWEJ INTERWENCJI1400 PLN / 305 EUR).

Rozliczyć się ze mną można przelewem na konto bankowe, przekazem pocztowym, lub za pomocą PayPal`a (ceny wtedy będą wyższe o 5%- ze względu na koszt prowizji PayPal- odpowiednio- 735 PLN / 160 EUR  i za ekspresowe usługi- odpowiednio- 1470 PLN / 320 EUR) .

Ponieważ zdarzają się przypadki, które wymagają więcej szczególnej uwagi i SKONCENTROWANEJ pracy  TimeWavera- (stany nagłe, terminalne, bardzo ciężkie dysfunkcje,  palące sprawy życiowe) – istnieje możliwość objęcia ich specjalną PROCEDURĄ WYSOKIEJ UWAGI  TimeWavera. Takie sytuacje będą traktowane PRIORYTETOWO, interwencje mogą być podejmowane w trybie nagłym, BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE, TAKŻE W DNI WOLNE OD PRACY I ŚWIĘTA, w zwiększonej dawce i kondensacji nadawania. Każda sytuacja jest unikatowa, cena takich procedur będzie ustalana indywidualnie- bo zależy od ilości i rodzaju pracy, którą trzeba poświęcić w danym przypadku. O potrzebie zastosowania takiego trybu możemy postanowić podczas rozmowy telefonicznej- proszę mnie uprzejmie powiadomić mailowo- podając zwrotny numer telefonu- lub telefonicznie- wysyłając sms na numer +48 530 688 898 – moja Asystentka oddzwoni w pierwszej wolnej chwili.  

Pracuję także z nieruchomościami, cennymi przedmiotami (jak antyki, obrazy, samochody), plantacjami, zbiornikami wodnymi, gospodarstwami rolnymi, hotelami, klubami sportowymi i drużynami, klubami SPA i mikrospołecznościami.
Także z firmami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami– ceny i zasady takiej współpracy są każdorazowo ustalane indywidualnie- zależnie od zakresu spraw, które należy objąć uwagą TimeWavera.

W razie pytań- poproszę o mail z numerem telefonu (Telegram/Signal/Viber/ WhatsApp)- zadzwonię, porozmawiamy, wszystko stanie się jasne.


QUANTEC

W związku z regulacjami prawnymi o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych- zaczynamy od oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych– można się z nimi zapoznać pod adresem https://kwanty.pl/rodo/

Proszę w e-mailu napisać : „Zapoznałem/ zapoznałam się z regułami prowadzenia terapii w firmie KWANTY.PL, oraz z warunkami przetwarzania moich danych dla celów terapii kwantowej i wyrażam na nie zgodę. Pana/Pani Imię i Nazwisko.”

Zaczynamy od skanu / analizy. Do skanu człowieka potrzebne będą następujące dane (proszę je wysłać na mail kwanty@kwanty.pl ):
1. Data i miejsce urodzenia (najdokładniej, jak można)
2. Pełne imię i nazwisko, ksywka / nick
3. Adres zamieszkania (nie zameldowania, tylko przebywania).
4. Miejsce, stanowisko i adres zatrudnienia. Jeśli to filia jakiejś firmy, proszę dołączyć odpowiedni komentarz.
5. Zdjęcie cyfrowe pełnej sylwetki na martwym tle, nie w lustrze, bez filtrów, obróbki graficznej, w oryginalnym formacie. (Bez roślin, zwierząt i innych ludzi w kadrze- może być zrobione smartfonem, tabletem, lub jakimkolwiek aparatem cyfrowym. Uprzejmie proszę bliskości unikać urządzeń emitujących wysokie pole elektromagnetyczne- jak lodówki, telewizory- w tle,; proszę także, żeby nie było to zdjęcie z lustra).
6. Numer telefonu do kontaktu

Po otrzymaniu powyższych danych, podam w mailu formalia do przelewu honorarium za skan i jego omówienie. Po jego otrzymaniu zaproponuję pierwszy wolny termin w moim kalendarzu.

Po skanie nastąpi omówienie tego, co zawiera- a także rozmowa o życzeniach, preferencjach i tym, co w istocie jest do skorygowania. Podczas tejże rozmowy omówimy zakres i ilość terapii tematycznych, wymienimy wszystkie inne, konieczne informacje i poczynimy wszystkie niezbędne ustalenia. W ślad za nią pojawią się terapie, które zostaną stworzone indywidualnie.

Praca z człowiekiem: podstawową zasadą jest wola Podmiotu. Każdy Człowiek ma wolną wolę, dlatego musi się zgodzić na terapię. Zasada ta dotyczy każdego przytomnego i świadomego dorosłego, oraz dziecka, które ma więcej niż 4 lata. W wypadku stanu nieświadomości i dziecka poniżej czwartego roku życia, decyzję o skanie i ewentualnej terapii może podjąć osoba odpowiedzialna- rodzic, lub opiekun. Nie pracuję z osobami, które nie wyraziły zgody na terapię Quantec`kiem, lub- co gorsza- nie są świadome, że ktoś działa poza ich wolą „na ich rzecz”.
Nie zgadzam się również na pracę z intencjami negatywnymi.
Proszę także, żeby nikogo nie namawiać na terapię u mnie- każdy Byt sam dokonuje wyboru swojej własnej drogi, terapii i terapeuty- i ja odnoszę się do tej zasady z pełnym respektem.  Potrzebujemy wolnej, niezależnej decyzji, aby współpraca była efektywna i piękna. Proszę więc uważnie słuchać swojej własnej Duszy w kwestii każdego wyboru.

W przypadku przedsięwzięć, firm, nieruchomości, inwestycji itp. o potrzebnych danych poinformuję w osobnej korespondencji/rozmowie.

Wszystkie ceny, które wymieniam poniżej są uwarunkowane czasem, który poświęcam na pracę dla Podopiecznego w danym zakresie- faktycznie więc są opłatami za mój czas i uwagę, którą poświęcam dla podmiotowej Osoby prowadząc terapię Quantec`kiem, lub jakikolwiek inny rodzaj terapii kwantowej.
Koszt skanu człowieka wynosi 420 PLN / 92 EUR, z kolei programy są rozliczane comiesięcznie- cena jednej terapii wynosi 130 PLN / 29 EUR miesięcznie.
Czas oczekiwania jest uzależniony od aktualnej sytuacji – pracuję według kolejności płatności.

KOSZT SKANU EKSPRESOWEGO – tylko w NAGŁYCH PRZYPADKACH, wymagających ekspresowej interwencji840 PLN / 183 EUR. Koszt programu ekspresowego (w ciągu 48 godzin od otrzymania płatności) – 260 PLN / 57 EUR w pierwszym miesiącu- w kolejnych- 130 PLN / 29 EUR miesięcznie.

Rozliczyć się ze mną można przelewem na konto bankowe, przekazem pocztowym, lub za pomocą PayPal`a (ceny wtedy będą wyższe o 5%- ze względu na koszt prowizji PayPal- odpowiednio- 440 PLN / 96 EUR za skan- i 136 PLN / 30 EUR za 1 terapię miesięcznie). Za ekspresowe usługi- odpowiednio: 880 PLN / 192 EUR za skan i 273 PLN / 60 EUR) za program w pierwszym miesiącu.

Ponieważ zdarzają się przypadki, które wymagają więcej szczególnej uwagi i SKONCENTROWANEJ pracy Quantec`a- (stany nagłe, terminalne, bardzo ciężkie dysfunkcje,  palące sprawy życiowe) – istnieje możliwość objęcia ich specjalną PROCEDURĄ WYSOKIEJ UWAGI Quantec`a. Takie sytuacje będą traktowane PRIORYTETOWO, interwencje mogą być podejmowane w trybie nagłym, BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE, TAKŻE W DNI WOLNE OD PRACY I ŚWIĘTA, w zwiększonej dawce i kondensacji nadawania. Każda sytuacja jest unikatowa, cena takich procedur będzie ustalana indywidualnie- bo zależy od ilości i rodzaju pracy, którą trzeba poświęcić w danym przypadku. O potrzebie zastosowania takiego trybu możemy postanowić podczas rozmowy telefonicznej- proszę mnie uprzejmie powiadomić mailowo- podając zwrotny numer telefonu- lub telefonicznie- wysyłając sms na numer +48 530 688 898 – oddzwonię w pierwszej wolnej chwili.  

Każda rozległa zmiana w pracującym już programie, zmieniająca zasadniczo jego zakres lub cel – to koszt 100 PLN / 22 EUR.

Praca ze zwierzętami: Do skanu zwierzęcia potrzebne będą następujące dane: cyfrowe zdjęcie podmiotu terapii na „martwym tle” (bez roślin, innych zwierząt i ludzi w kadrze- proszę go nie obrabiać graficznie w żaden sposób- oczywiście, może być zrobione smartfonem, tabletem, lub jakimkolwiek aparatem cyfrowym), data urodzenia (jeśli ją znamy- a jeśli nie- np. w wypadku przygarniętych, bezdomnych zwierząt- poradzę sobie bez niej), oraz imię i nazwisko właściciela, lub osoby odpowiedzialnej za los danego zwierzaka- w pełnym brzmieniu. Potem długa rozmowa z właścicielem o tym, co zawiera analiza- czyli o tym, co mamy do zrobienia. W ślad za nią pojawi się jedna, indywidualna, zwierzaczkowa terapia.

KOSZT  SKANU ZWIERZĘCIA – 420 PLN / 92 EUR. Koszt programu (dla zwierząt piszemy tylko jeden)- 160 PLN / 35 EUR w pierwszym miesiącu, 130 PLN / 29 EUR  w kolejnych.

KOSZT SKANU EKSPRESSOWEGO ZWIERZĘCIA – tylko w NAGŁYCH PRZYPADKACH, wymagających ekspresowej interwencji840 PLN / 183 EUR. Koszt programu ekspresowego (w ciągu 48 godzin od otrzymania płatności) – 260 PLN / 57 EUR w pierwszym miesiącu- w kolejnych- 130 PLN / 29 EUR miesięcznie.

Pracuję także z nieruchomościami, cennymi przedmiotami (jak antyki, obrazy, samochody), plantacjami, zbiornikami wodnymi, gospodarstwami rolnymi, hotelami, klubami sportowymi, klubami SPA.  Także z firmami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami– ceny i zasady takiej współpracy są każdorazowo ustalane indywidualnie- zależnie od zakresu spraw, które należy objąć uwagą Quantec`a.

W razie pytań- poproszę o mail z polskim numerem telefonu- lub Telegram / Signal / WhatsApp / Viber- jeśli to numer zagraniczny- zadzwonię, porozmawiamy, wszystko stanie się jasne.


SESJE KWANTOWE

Zakres sesji, jej zawartość i czas trwania jest sprawą indywidualną i będzie omówiony każdorazowo przed jej rozpoczęciem. Indywidualna, godzinna sesja kwantowa ze mną kosztuje 700 PLN / 152 EUR.


SZKOLENIA

Prowadzę szkolenia różnego rodzaju- można nauczyć się u mnie różnych technik kwantowych (za sprawą których można uzdrawiać, modelować własną rzeczywistość, dokonywać transformacji osobistej i globalnej, zmienić okoliczności własnego funkcjonowania, pozbyć się niedobrych wzorców, lub ograniczeń- lecz nie tylko), lub pracy z Quantec`kiem.
Oferuję spotkania indywidualne i grupowe. Godzina szkolenia indywidualnego kosztuje 900 PLN / 196 EUR.
Kwestia kosztów warsztatów i szkoleń grupowych jest ustalana indywidualnie (proszę o kontakt mailowy, lub telefoniczny).


INDYWIDUALNA PRACA ZE MNĄ / COACHING OSOBISTY

Jeśli chciałbyś mieć ze mną zajęcia indywidualne– formatujące, transformujące, wspierające, wyjaśniające, dotyczące paradygmatu kwantowego, duchowości, coachingu osobistego, lub szkolenia- napisz do mnie mail  na adres kwanty@kwanty.pl  Godzina mojej uwagi skoncentrowanej wyłącznie na Tobie to koszt 700 PLN / 196 EUR .

Wszystkie ustalenia poczynimy mailowo.


OSOBISTA OPIEKA DUCHOWA

Cena  będzie ustalana na drodze porozumienia- w zależności od potrzeb i zakresu koniecznych procedur.  Proszę  w tej sprawie o mail przez formularz kontaktowy.


PRACA DLA FIRM

Cena naszej pracy dla Firm i Podmiotów Gospodarczych będzie ustalana każdorazowo, na drodze porozumienia- w zależności od potrzeb i zakresu koniecznych procedur.  Prosimy w tej sprawie o mail przez formularz kontaktowy.

Share