33. „Mamy Prawa!” | Monika Cichocka, Sędzia Lara, Andy Choinski

| 0
Monika Cichocka Wysoka Świadomość
Monika Cichocka Wysoka Świadomość
33. "Mamy Prawa!" | Monika Cichocka, Sędzia Lara, Andy Choinski
Loading
/

Mamy Prawa!

W najnowszej audycji gościmy wspaniałą Sędzię Larę, która omówi najważniejsze zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Bądźcie z nami, warto!

„Wszystkie wyszczególnione w Deklaracji Prawa należy odczytywać podwójnie: jako uprawnienia i obowiązki zarazem. Ilekroć Deklaracja potwierdza, że mamy prawo do czegoś, to zarazem naszym obowiązkiem jest uznanie, że jest to uprawnienie drugiego człowieka w identycznym stopniu, jak nasze własne. Zatem nie wolno nam naszym postępowaniem uniemożliwiać drugiemu człowiekowi realizowania tego prawa. Zawsze bowiem ilekroć mówimy o uprawnieniach, czyli o prawach podmiotowych musi istnieć jakaś norma, która jako prawo przedmiotowe jest ich podstawą. Same obowiązki należy rozumieć tak, że jeśli np. Deklaracja potwierdza, że mam prawo do życia, to drugiej strony mojego uprawnienia nie stanowi jedynie obowiązek działania na rzecz drugiego, tak, by przynajmniej nie szkodzić jego życiu, ale również moim obowiązkiem jest troska o własne życie. I wreszcie – skoro Deklaracja potwierdza Prawa Człowieka, to ich adresatem są też decydenci, których obowiązkiem jest zagwarantowanie przestrzegania tych praw.”

– Sędzia Lara

www.kwanty.pl

www.facebook.com/monikakwanty

https://t.me/monikacichocka

Share

Dodaj komentarz