Czy Wszechświat jest…. symulacją…..? !!!

Nick Bostrom z Oxford University jest prekursorem teorii,  że nasza rzeczywistość jest tylko symulacją stworzoną przez Superumysł i generowaną za pomocą kodu komputerowego – jak w filmie „Matrix”. Według Richa Terrile, dyrektora Jet Propulsion Laboratory w NASA , dowodem na … Continued